Meijerslezing – 7 januari 2014

Op dinsdag 7 januari zal de jaarlijkse Meijerslezing plaatsvinden. Dit jaar wordt deze lezing gegeven door Prof. mr. Paul van der Heijden. De titel luidt:

‘Handhaving van fundamentele arbeidsrechten. Opgewerkt voortgaan door …de klei’.

De lezing zal gaan over fundamentele arbeidsrechten, zoals geformuleerd door de ILO. Hierbij kan men denken aan het recht op vereniging en vakbondsvrijheid, op collectief onderhandelen en staken en op het verbod van dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie op de werkplek. Concrete voorbeelden zullen de revue passeren, zoals de ramp in Bangladesh met betrekking tot de textielindustrie, de arbeidsmigratie in de EU en de problematiek rondom de onderbetaling en de schijnconstructies.

De handhaving van deze rechten zal centraal staan, met name de handhaving door de ILO. Ook kan men denken aan de handhaving door de CSR (corporate social responsibility), OESO richtlijnen en klachtenrichtlijnen in Free Trade Agreements.

Aansluitend aan de Meijerslezing vindt de uitreiking van de Jongbloed/facultaire scriptieprijs 2013 en de Hazelhoff Van Huet scriptieprijs Bank- en effectenrecht 2013 plaats. Hierna zal er op het nieuwe jaar geproost kunnen worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Tijdstip en locatie:
Meijerslezing: 15.00 uur in KOG A144.
Nieuwjaarsreceptie: 16.00 uur in KOG restaurant.

Poster Meijerslezing2
Advertenties